Odamıza Aidat Borcu Bulunan Firmaların Borçlarının Yapılandırılması Hakkındaki Duyuru                  

 T. Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen 31.05.2017 tarih ve 022/430-8895 sayılı yazıda;

“18.05.2017 tarihli 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 4’üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları yer almaktadır. Yukarıda anılan haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

 1-Anılan madde 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara ve yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkânı tanınmaktadır. Borçlarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 01.07.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.

 2-Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkânından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

 3-Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden faydalanabilir.

 4-Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyelere bildirilir. Birinci taksitinin son ödeme günü 31.08.2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 30.09.2017-31.10.2017-30.11.2017-31.12.2017-31.01.2018)” denilmektedir.

 Odamıza aidat borcu olan üyelerimizin nakit veya taksitli yapılandırma ile ilgili ekte örneği verilen dilekçe ile 31/07/2017 tarihine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Değerli üyelerimize duyurulur.