spc
spc
Ağustos 2017 - Tüm Etkinlikler
Pz Sa Ca Pe Cu Cm Pa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
spc
ESO Belgeseli
spc
spc
spc
spc
spc
spc
MEB Kamu Spotu
spc
Duyurular

duyurularCezayir,Bekletilen Mallar
TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Dışişleri Bakanlığından aldıkları yazıya atfen, Cezayir Ticaret Bakanlığının Bankalar Birliği’ne gönderdiği bir talimatla, ithalat kotaları nedeniyle Temmuz başından bu yana gümrüklerde bekletilen malların, siparişleri kotaların ilanından önce verilmiş olanların ithalat işlemlerine ilişkin ödemelerin yapıl devamı için tıklayiniz...

duyurularŞirket Dolandırıcılığı
TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına istinaden; aşağıda adı geçen şirketlerin yasadışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının anlaşıldığı iletilmektedir. Filipinler Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan (Department of Trade and Industry –DTI- devamı için tıklayiniz...

duyurularEntegre Hayvancılık Yatırımı
T.C. Eskişehir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda, “4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3’üncü maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usu devamı için tıklayiniz...

duyurularİran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılması
TOBB tarafından Odamıza gönderilen ve Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan ilgi yazıda, Washington Büyükelçimizin yazısına atfen, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, 17 Temmuz 2017 tarihinde, ABD’nin İran’a uyguladığı nükleer yaptırımların Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamında kaldırılması için gerekli muafiyetleri bir kez daha uzattığı (2015 tarihli “İran Nuc devamı için tıklayiniz...

duyurularTaşıt Uygunluk Belgesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla ülkemizin katılması uygun bulunan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın 02.07.2010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 201 devamı için tıklayiniz...

duyurularNumune Alma, Hazırlama ve Analiz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan “TGK-Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” ve “TGK-Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanıl devamı için tıklayiniz...

duyurularTaşıma Lisansı İptali
T.C Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda,"İlgi yazı ile; 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde belirtilen hususların sağlanamamasından dolayı Kocaeli ilinde faaliyet gösteren Cemil Yayla firmasına ait 41 RT 5 devamı için tıklayiniz...

duyurularJeotermal Alan İhalesi
T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Eskişehir-Merkez-Türkmentokat ruhsatlı Jeotermal Alanı için ihale yapılacağı bildirilerek aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce jeotermal enerjiye yönelik olarak arama-a devamı için tıklayiniz...

duyurularKadir Gecesi
Sevgi, hoşgörü dostluk ve kardeşlik ikliminin çoğalması temennisiyle Kadir Geceniz mübarek olsun. Eskişehir Sanayi Odası devamı için tıklayiniz...

duyurularDünyadan İşbirliği Teklifleri
İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden ya da aşağıdaki linkten ulaşabilmektedir. Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB ve ESO'nun herhangi bir aracılık veya devamı için tıklayiniz...

duyurularUlusal ATP Uygunluk Belgesi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda, ülkemizce taraf olunan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve BU Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’smda (ATP) yer alan ulusal ATP Uygunluk Belgesi’nin verilme koşulla devamı için tıklayiniz...

duyurularTehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınması
TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Bilindiği üzere tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren ve 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayo devamı için tıklayiniz...

duyurularHavalimanlarında Ardiye Ücretleri
TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, havalimanlarında ardiye ücretlerini (serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 2017/10 sayılı Genelge’nin 05.05.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve bahsi geçen Genelge ’ye http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2017 linkinden ulaşılabildiği belirtilmektedir. devamı için tıklayiniz...

duyurularAcil Destek Kredisi
KOSGEB Eskişehir Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 2017 Yılı Acil Destek Kredisi Protokolü imzalandığı belirtilerek aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. "01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel grev, yangın, halk hareketleri, terör devamı için tıklayiniz...

duyurularTunus Yeni Yatırım Kanunu
TOBB’ dan Odamıza gönderilen yazıda, 1 Nisan 2017 tarihinde Tunus'ta yürürlüğe giren yeni yatırım mevzuatına ilişkin bilgi verilerek aşağıdaki açıklama sunulmuştur. Tunus'ta 30 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 71 sayılı yeni Yatırım Kanunu ve 3 uygulama Tebliği 1 Nisan 2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Hükümetçe yapılan açıklamaya göre bu m devamı için tıklayiniz...

duyurularEntegre Hayvancılık Yatırımı
Eskişehir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda, Sivrihisar ilçesinde bulunan Hazineye ait 2 adet taşınmazın entegre hayvancılık yatırımı yapmak amacıyla irtifak hakkı tesisine ilişkin bilgi verilmiştir. Söz konusu yazıya/ilana aşağıda linkten ulaşılabilir. http://s8.dosya.tc/server4/paqkoz/Entegre_Hayvanci devamı için tıklayiniz...

duyurularDünyadan İşbirliği Teklifleri
İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden ya da aşağıdaki linkten ulaşabilmektedir. Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB ve ESO'nun herhangi bir aracılık veya devamı için tıklayiniz...

duyurularKara Yolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı
Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda 4925 Sayılı Karayou Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası olarak ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden 2004 yılında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle taşımacılık sektörün devamı için tıklayiniz...

duyurularAtık Taşıma Lisans İptali
Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına istinaden, 2006 yılından itibaren 81 ilde PETDER adına, PETDER tarafından yetkilendirilen OMSAN ve SE Petrol Ürünleri Nak. ve Sat. A.Ş. olarak atık yağ taşıma işlemleri yürüten firmanın 31.12.2016 tarihi itibar devamı için tıklayiniz...

duyurularSuudi Arabistan'a Et İhracatı
TOBB tarafından Odamıza ulaştırılan yazıda, Suudi Arabistan’ın ithal ettiği kırmızı büyükbaş ve beyaz etlere uygulanan geçici yasak mekanizmaları ile söz konusu yasakları kaldırma mekanizmalarına; http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement _food/Pages/EDOIFC-LBI.aspx adresinden,bahsi geçen ülkeye kırmızı büyükbaş ve beyaz et ihra devamı için tıklayiniz...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Sayfa 1 / 119
Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Hizmetler Eskişehir Yayınlarımız Üyelerimiz
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI