spc
spc
spc
Ocak 2018 - Tüm Etkinlikler
Pz Sa Ca Pe Cu Cm Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 20 21
23 26 27 28
29 30 31        
spc
ESO Belgeseli
spc
spc
spc
spc
spc
spc
MEB Kamu Spotu
spc
Mevzuat

duyurularMuhtasar ve Prim
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170218-3.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularGümrük Genel Tebliği
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215M1-1.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularKatma Değer Vergisi Genel Uygulama
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170215-4.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularAraştırma, Geliştirme ve Tasarım
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170214-7.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularVergi Usul Kanunu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-16.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularKurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-15.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularGümrük Genel Tebliği
Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-14.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularGümrük Genel Tebliği
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-13.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularKatma Değer Vergisi
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170203-8.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularCazibe Merkezleri Programı
2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-7.pdf devamı için tıklayiniz...

duyurularSınai Mülkiyet Kanunu
6769 Sınai Mülkiyet Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularGıda Işınlama Yönetmeliği
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Gıda Işınlama Yönetmeliği taslak metninin www.tarim.gov.tr adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir. Taslakla ilgili görüşlerinizin taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 07.12.2016 tarihine kadar ilgi devamı için tıklayiniz...

duyurularTeknik Servislere Dair Tebliğ
Teknik servislerin taşıması gereken özellikleri, görevlendirme kriter ve usulleri, yükümlülük ve faaliyetlerin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Teknik Servislere Dair Tebliğ (SGM:2016/17)” 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. devamı için tıklayiniz...

duyurularAlacakların Yapılandırılması
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823M1-1.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularYediemin Depolama
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823-1.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularDemiryolu İşletmeciliği
Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-5.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularYeniden Yapılandırılma
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-1.htm devamı için tıklayiniz...

duyurularTasarım Faaliyeti
2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-5.pdf devamı için tıklayiniz...

duyurularAr-Ge Personeli
2016/9093 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-4.pdf devamı için tıklayiniz...

duyurularGelir Vergisi Stopajı
2016/9091 Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-3.pdf devamı için tıklayiniz...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Sayfa 1 / 52
Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Hizmetler Eskişehir Yayınlarımız Üyelerimiz
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI