spc
spc
spc
Şubat 2018 - Tüm Etkinlikler
Pz Sa Ca Pe Cu Cm Pa
      2 3 4
5 6 7 10 11
13 17 18
19 24 25
26 28        
spc
ESO Belgeseli
spc
spc
spc
spc
spc
spc
MEB Kamu Spotu
spc
Özlük İşleri, Çalışma Hukuku, Bordrolama

ayrintiOdamız tarafından üyelerimizden gelen istek ve talepler üzerine tekrar ve genişletilmiş olarak düzenlenen “PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, ÇALIŞMA HUKUKU VE BORDROLAMA EĞİTİMİ” eğitimi 14-15 Aralık 2017 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında Eskişehir Sanayi Odasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim Bedeli 280 TL. Olup eğitime katılım sayısı sınırlı olacağından başvuru sırasına göre katılımcılar belirlenecektir. Eğitim Kenan ACUR tarafından verilecektir.

Eğitime katılmak isteyenlerin ONLINE KAYIT FORMUNU doldurmaları, dekontu Odamıza iletmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretini Odamız muhasebe bölümüne veya Yapı Kredi Bankası Eskişehir Organize Sanayi Şube Müdürlüğü (IBAN NO: TR430006701000000009579044) hesap numarasına “Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku Ve Bordrolama Eğitimi” şeklinde belirterek yatırmalarını rica ederiz.

HEDEF
Katılımcılara Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku ve Bordrolama üzerine bilgi ve uygulama beceriler kazandırıp, İşçi-işveren-devlet ilişki ve işlemlerinde problem çözme becerisini kazandırmak ve geliştirmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Temel Kavramlar
İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili
Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları
İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi
Belirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri
Tam-Kısmı Süreli İş Sözleşmeleri
Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi
Deneme Süreli İş Sözleşmesi
Takım Sözleşmesi
İş Sözleşmesi Örnekleri Ve Hazırlanması
Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Tam Süreli İş Sözleşmesi
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi
Takım Sözleşmesi
İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalanması
Tebligat Adreslerinin Belirlenmesi Ve Önemi
Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi
Çalışma Dönemi Uygulamaları
Personel Özlük Dosyası
Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
Geçici İş Göremezlik
Personele Çalışma Belgesi Verilmesi
Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları
Ücret Şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi
Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları
Ücretin Gününde Ödenmemesi
Fazla Çalışma
Fazla Çalışma
Fazla Çalışma Muvafakat namesi ve Önemi
Fazla Sürelerle Çalışma
Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışma
Yıllık İzinler
Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri Ve İzin Kullanma
Yıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen Günler Ve İznin Uygulanması
Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti
Yıllık İzin Talep Formu Örnekleri
İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri
İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler
Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
İşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi
İşçinin Yetersizliğinden, Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler
Fesih Bildirimi Şekilleri
İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları
İşe Davet İhtarname Örnekleri
İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri
Gebe işçi Rapor ve İzin Süreçleri
Doğum Öncesi Sonrası Süreler
Ücretsiz izin Süreleri,
Süt İzin ve Kısmi Çalışma Hakları.
Hesaplamalar
Yıllık İzin Hesaplamaları
Bordro Hesaplama
Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı
Fazla Çalışma Ücret Hesabı
Asgari Geçim İndirimi
Kıdem Tazminatı Hesabı
İhbar Tazminatı Hesabı
İşçi ve İşveren Maliyetleri
Gelir Vergisi Kanunu'nun Ücret İle İlgili Maddeleri
Ücretin Tanımı
Ücret Sayılan Ödemeler
Gerçek Ücret
Sakatlık İndirimi
Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi Oranları
Sakatlık İndirimi Tutarları
E- SGK Uygulamaları
Sigortalı işe Giriş Bildirgesinin SGK Sitesinden hazırlanması
Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi
E- Bildirge işlemler
Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin İncelenmesi
Aylık prim ve hizmet bildirgesi,
İşçi işveren payları ve Maliyet Hesapları

EĞİTİMCİ:
Kenan ACUR
Kenan ACUR, 1986 Yılında Erzurum un Şenkaya İlçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Yüksek lisans eğitimini İnsan Kaynakları alanında Gediz Üniversitesinde tamamlamıştır.

Kariyer hayatına Vestel A.Ş firmasının 8000 çalışanın Bordrolama, Personel İşleri, İş Hukuku, SGK uygulamaları, SGK Teşvikleri, Ücretlendirme, Tazminatlar, Disiplin Kurulu gibi modüllerinin tamamında yönetici olarak 5 yıl görev almıştır. Çeşitli firmalarda İnsan Kaynakları yöneticiliği yapmıştır. Şu an lider bir Gıda firmasında İnsan Kaynakları alanında çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları alanında toplamda 13 senelik tecrübeye sahiptir. İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifikaları, 4857 sayılı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği, Bordrolama ve ile ilgili birçok sertifikaya sahiptir. Ohsas 18001 Kalite Sisteminde İç denetçidir.

İzmir İş Mahkemelerinde Hesap ve Hukuk bilirkişiliği yapmakta, Çalışma Hukuku Alanında makaleler yazmaktadır. İzmir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ortak Seminer Merkezi, Yüksel Akademinin de aralarında bulunduğu kurumlarda toplamda 10 yıldır eğitimler ve seminerler vermektedir. Uzmanlık alanı Çalışma Mevzuatı, Personel Özlük İşleri, Bordrolama, Ücretlendirme ve İnsan Kaynaklarıdır.

Haber arşivine buradan ulaşabilirsiniz. Sayfa 326 defa görüntülendi.
Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Hizmetler Eskişehir Yayınlarımız Üyelerimiz
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI