Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanununda yapılan değişiklikle tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde 48 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu yürürlüğe girmiş olup, ilerleyen dönemde diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir.

24 Mart 2016 tarih ve 29663 sayılı resmi gazetede yayımlandığı üzere özellikle sanayimizde yoğun şekilde istihdam edilen Metal Saç İşlemecisi ve CNC Programcısımeslekleri de kapsama dahil edilmiş olup, 25 Mart 2017 tarihinden itibaren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her bir çalışan içinbeş yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Böylece, ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Aşağıda belirtilen meslek dallarında üyelerimizin olası talepleri göz önüne alınarak, sınav ve belgelendirme hizmeti verecek olan MEYBEM A.Ş.’nin Eskişehir ilinde gerçekleştireceği sınavlarla ilgili olarak işbirliğine gidilmiş, bu anlamda ilgili meslek dallarında eleman istihdam edebilecek üyelerimizin mesleki yeterlilik belgeleri hakkında bilgilendirilmesi ve muhtemel belgelendirme taleplerinin toplanması için işbu duyurunun yapılmasına karar verilmiştir.

Metal Grubu; Metal Sac İşlemeci Seviye 3, Metal Sac İşlemeci Seviye 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Makine    Grubu; CNC Programcısı Seviye 4, CNC Programcısı Seviye 5, Makine Bakımcı Seviye3, Makine Bakımcısı Seviye 4

Aşağıda yer alan belgenin doldurularak Odamıza posta, fax (236 00 41) veya mail (eso@eso.org.tr) adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu mesleklerle ilgili sınav ve belgelendirme hizmeti bedelleri sınavda başarılı olma kaydıyla yukarda dile getirilen yönetmelik uyarınca 31.12.2017 tarihine kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

NOT: 25 Mart 2017 tarihinden itibaren kişinin Çalıştığı iş kolundaki meslek lisesi diploması ve ustalık belgesi dışındaki tüm belgeler geçersiz sayılacaktır.

İlgili Kişi: Fikret Şen 23601261-2/125

Belgelendirme ücreti: http://meybem.com/index.php/2015-07-23-17-01-53/belgelendirme-ucretlerimiz

BU BÖLÜM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Aşağıdaki mesleklerde karşılarında belirtilen sayıda çalışanımıza mesleki yeterlilik belgesi almak üzere sınava alınmasını talep ediyoruz. Talep tarihi: ../../….

Ulusal Yeterlilik Kodu

Meslek Dalı

Belgelendirme Son Tarihi

Belgelendirme Talep Edilen Kişi Sayısı

12UY0082-4

CNC Programcısı Seviye 4

25.03.2017

 

12UY0082-5

CNC Programcısı Seviye 5

25.03.2017

 

12UY0085-3

Metal Saç İşlemeci Seviye 3

25.03.2017

 

12UY0085-4

Metal Saç İşlemeci Seviye 4

25.03.2017

 

11UY0010-3

Çelik Kaynakçısı Seviye 3

31.12.2016

 

10UY0002-3

Makine Bakımcısı Seviye 3

31.12.2016

 

10UY0002-4

Makine Bakımcısı Seviye 4

31.12.2016

 

FirmaYetkilisi

Adı Soyadı

İmza